Studerende

I Specialcenter Vest modtager vi studerende fra uddannelserne:

  • Professionsbachelor som pædagog
  • Pædagogisk assistent

Med udgangspunkt i stor faglig bevidsthed, ser vi det som en meget værdifuld opgave at bidrage til uddannelse af fagligt kvalificeret pædagoger og pædagogiske assistenter. Vi står inde for gode muligheder for kompetence udvikling og råder over 12 praktikvejledere som løbende bliver opkvalificeret og dermed kvalitetssikrer vi praktikvejledningen i centret.

Hovedansvaret for at lære, ligger hos den studerende, som vi forventer arbejder aktivt – målrettet og reflekterende i praktikperioden.

Der tilbydes:

  • Vejledning en gang ugentlig af 1 times varighed
  • Et tredages introkursus
  • Sparring med pædagogiske konsulenter

Yderligere oplysninger kan findes i vores praktikstedsbeskrivelser (nyt-vindue).

Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte vores pædagogiske konsulent: