Sundhedsprojekt

Lev sundt og aktivt i Specialcenter Vest

Center for Handicap og Psykiatri har i samarbejde med Folkesundhed i Slagelse Kommune indgået en aftale om, at sætte fokus på sundhedsfremmende initiativer i de kommunale tilbud, inden for Handicap og Psykiatri området.

Sundhedsfremmende tiltag

Motion og gymnastik:

Fysisk aktivitet:

Mad og måltider:

Bag om projektet

Baggrunden for projektet er at den generelle sundhedstilstand blandt borgerne i tilbuddene styrkes, og borgerne dermed undgår livsstilssygdomme. 

I Specialcenter Vest har virksomhedsleder Flemming Hansen valgt, at der skulle uddannes 7 sundhedsambassadører så alle enheder i centeret er repræsenteret, med pædagogisk konsulent Dorthe Westh som tovholder. Der ønskes dannet et lokalt netværk, hvor man kan søge sparring, udveksle erfaringer og koordinere projekter på tværs i Specialcenter Vest.

De 7 sundhedsambassadører har været på kursus, og har efterfølgende sammen med personalegruppen besluttet, hvilken af de 11 forebyggelsespakker de vil arbejde videre med.

Udover det lokale netværk i Specialcenter Vest, hvor vi mødes jævnligt, er der årligt 2-4 netværksmøder for hele Slagelse Kommune, hvor vi erfaringsudvekslinger, kommer med faglige input, samt bidrager til en fortsat udvikling af sundhedsfremme indsats.

Siden er sidst opdateret 7. oktober 2016